کودک ,تربیت ,شخصیت ,دبستانی ,ایجاد ,جنبه ,شخصیت کودک ,تربیت شخصیت ,انضباط درونی ,زیاده طلبی ,انضباط بیرونی

فرصتهای یادگیری مورد نیاز برای کودکان پیش دبستانی

یکی از جنبه های تشخص طلبی کودک ، نافرمانی و سرکشی او است که این مسأله ، یک امر طبیعی در رشد کودک است و به مرور زمان ، در اثر رشد شناختی و ایجاد روابط اجتماعی با دیگران از بین می رود . برای برخورد با نافرمانی کودک ، باید با وی برخورد منطقی داشت .
یکی دیگر از جنبه های تشخص طلبی ، لجبازی است . والدین در این مورد، ( در دوره پیش دبستانی ) نباید به صورت محض تسلیم شوند و یا اینکه کار وی را سرکوب نمایند ، بلکه باید بین این دو رفتار او تعادل برقرار نمایند.
یکی دیگر از جنبه های
شخصیت کودک پیش دبستانی ، زیاده طلبی است. برای مقابله با این مسأله ، باید در برابر زیاده طلبی کودک مقاومت کرد، یعنی به راحتی نباید همه چیز در اختیار او گذاشته شود .

 

اجتماع پذیری یکی دیگر از جنبه های شخصیت کودک است که از طریق آن، کودک خود را با باورها ، ارزشها و هنجارهای جامعه هماهنگ می کند، وظیفه والدین در این زمینه یاددهی راه و رسم زندگی با دیگران به کودک است .
مهمترین جنبه تربیتی در پرورش شخصیت کودک ، ایجاد خود کنترلی و خود نظم دهی در اوست . در اینجا ، دو مفهوم انضباط درونی و انضباط بیرونی ، در برابر هم قرار می گیرند.
در حقیقت ، مربیان انضباط بیرونی را به کودک تحمیل می کنند ، در صورتی که کودک باید انضباط درونی و خود کنترلی را یاد بگیرد .
در تربیت شخصیت کودک ، باید حالت بینابینی و توازن را در رفتار او ایجاد کرد. والدین نباید در برابر خواسته های کودک تسلیم شوند یا اینکه او را سرکوب نمایند ، بلکه باید به نیازهایش توجه کنند ، و نسبت به وی ،
محبت کافی و بی قید و شرط داشته باشند .
علاوه بر تربیت شخصیت کودک ، می توان به تربیت اخلاقی نیز پرداخت، زیرا تربیت اخلاق ، جزئی از تربیت شخصیت است . در دوره پیش دبستانی، تنها تربیت اخلاقی ممکن ، ایجاد عادات نیکو ، پسندیده و مطلوب در کودک است ، زیرا کودک ، دارای بینش کافی برای درک روابط عمیق و شناختی و قانون نیست و در مرحله پیش عملیاتی می باشد . هر چه سن کودک بالاتر برود ، اخلاق او بیشتر مبتنی بر قاعده و ارزشها می گردد . در دوره نوجوانی، به دلیل تفکر انتزاعی فرد ، او ارزشها را به صورت اصولی درک می کند .  

در دوره پیش دبستانی (اگر می خواهید ، کودک دیدگاه تحولی داشته باشد و روشهای تربیتی را بر مبنای تواناییهای روانی پایه ریزی کنید .) کودک قادر به درک قاعده، قانون و ارزشهای اخلاقی نیست . بنابراین ، باید عادات را در کودک پرورش داد . برای ایجاد عادات در کودک ، می توان با صحبت کردن با کودک و انجام رفتارهای مناسب ، اقدامات لازم را انجام داد .
در دوره پیش دبستانی ، کودک باید نظم ،
انضباط و رعایت حقوق دیگران را یاد بگیرد و بین کودک ، محیط ، تواناییها و رفتار او هماهنگی و تعادل ایجاد شود . این مسأله ، به معنای تربیت شخصیت کودک است که سبب تعادل رفتاری وی می گردد .  

 

منبع اصلی مطلب : پیش دبستانی بهار شادگان
برچسب ها : کودک ,تربیت ,شخصیت ,دبستانی ,ایجاد ,جنبه ,شخصیت کودک ,تربیت شخصیت ,انضباط درونی ,زیاده طلبی ,انضباط بیرونی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : فرصتهای یادگیری مورد نیاز برای کودکان پیش دبستانی