یادگیری ,کودک ,فرصتهای ,دبستانی ,مسأله ,دوره ,فرصتهای یادگیری ,یادگیری اکتشافی ,دانش آموز ,مواد آموزشی ,نیاز برای 

  (فرصتهای یادگیری مورد نیاز برای کودکان پیش دبستانی (2))

 

در جلسه گذشته، مطالبی در مورد فرصتهای یادگیری کودک پیش دبستانی، در زمینه پرورش شخصیت و تربیت اخلاقی بیان شد. در ادامه بحث، توضیحاتی پیرامون فرصتهای یادگیری در دوره پیش دبستانی و مواد آموزشی لازم برای آنها ارائه می شود .    فرصتهای یادگیری مورد نیاز برای کودکان پیش دبستانی

منظور از فرصتهای یادگیری ، فراهم کردن شرایط و موقعیتهایی برای دانش آموزان جهت یادگیری مواد آموزشی لازم می باشد .    فرصتهای آموزشی دوره پیش دبستانی عبارتند از :

1-فعالیتهای معلم ساخته
2-فعالیتهای خودیاری
3-یادگیری از طریق اکتشاف
در تمامی فرصتهای یادگیری ، طراحی و برنامه ریزی های لازم وجود دارد و تفاوت آنها در این است که در فعالیتهای معلم ساخته، هدایت و نظارت معلم، به طور مستقیم صورت می گیرد، اکثر فعالیتها توسط معلم انجام می شود و از دانش آموز خواسته می شود که آن فعالیتها را تکرار یا تقلید کنند. برای مثال ، معلم عدد را شمرده و کودک آن را تکرار می کند .
در فعالیتهای خودیاری ، مراقبت از خود و نظارت ، از جمله مسواک زدن، آداب توالت ، لباس پوشیدن و مراقبت از خود در برابر خطرات احتمالی به دانش آموز آموخته می شود. در یادگیری اکتشافی ، اکثر فعالیتها به عهده دانش آموز بوده ، معلم فقط طراحی مراحل یادگیری و راهنمایی افراد را به عهده دارد و مواد آموزشی را درون قفسه ای می گذارد .
مواد آموزشی، انواع و اقسام مواد مورد نیاز برای آموزش و فرصتهای
یادگیری ، از قبیل ماسه ریز و رنگی ، کولاژ و گواش است .
در یادگیری اکتشافی ، اطلاعات به طور مستقیم به کودک ارائه نمی شود، بلکه مسأله ای برای وی مطرح می گردد ، کودک از طریق فعالیت ، نقش ها و روشهای نمایشی ، روابط بین امور و عناصر مسأله را کشف کرده و به نتیجه و هدف می رسد . برای مثال ، بازی با مکعبهای پلاستیکی در دوره پیش دبستانی ، به هم پیوستن مکعبها و تشکیل شکلهای مختلفی از قبیل ساختمان یا حیوانات ، کاردستی هایی که با ابتکار خود کودک صورت می گیرد (کودکان از طریق خمیر ، اشکال حیوانات و انسانها را می سازند .) و بازیهای خلاق ، نمونه هایی از یادگیری اکتشافی هستند .
در روش حل مسأله ، مربی مسأله ای را برای دانش آموز مطرح می کند یا شرایطی را فراهم می نماید که کودک با معما یا مسأله ای مواجه شود، در ذهنش در جستجوی حل مسأله باشد و آن را کشف و حل نماید . در یادگیری
اکتشافی ، کودک و فعالیتهای او ، محور امر می باشند و برای حل مسأله نیاز به زمان بیشتری دارد .
در دوره پیش دبستانی ، یکی از اهداف مهم آموزش ، پرورش خلاقیت، ابتکار و نوآوری است و یادگیری اکتشافی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد .
تکالیف و مسائل طرح شده در این فعالیتها ، در دوره پیش دبستانی ، بسیار ساده بوده و هدف مشاهده و حل مسأله توسط کودک است ، زیرا هنگامی که کودک در جستجوی پاسخ است ، دست به اکتشاف می زند.
باید توجه داشت که هیچ یک از فرصتهای یادگیری بر دیگری برتری نداشته و نمی توان گفت که کدام موثرتر یا غیر موثرترند ، بلکه اینها لازم و ملزوم یکدیگرند ، مرز مشخصی ندارد ، به صورت فعالیتهای موازی در برنامه های آموزشی دوره پیش دبستانی مطرح می شوند و ابعاد برنامه های درسی را تشکیل می دهند . در این دوره ، کودکان مراقبت از خود ، لباس پوشیدن، گذشتن از عرض خیابان ، ساختمان سازی و ... را یاد می گیرند . این فرصتها می توانند به صورت مراحل متوالی قرار بگیرند.

 

منبع اصلی مطلب : پیش دبستانی بهار شادگان
برچسب ها : یادگیری ,کودک ,فرصتهای ,دبستانی ,مسأله ,دوره ,فرصتهای یادگیری ,یادگیری اکتشافی ,دانش آموز ,مواد آموزشی ,نیاز برای
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ :